Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 73

      Co to jest?
Publikacja sprawozdania finansowego za 2018

Publikacja sprawozdania finansowego za 2018 rok

 

         

Zgodnie z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, sprawozdanie finansowe jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r., wraz z załącznikami, zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Pragi-Północ m.st. Warszawy.

 
INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 159
Wprowadzony przez: Agnieszka Czerwińska
Data opublikowania: 2019-05-10 10:19:40
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Nie modyfikowano artykułu